Contacte

Contacte Correu electrònic Telèfon
Administraciódel CAE administracio@caesplugui.org -
Esteve Sabaté, President del CAE sabate.llao@gmail.com -
Informació de la Cursa de l'Espluga cursa@caesplugui.org 617463120*
Representan de la secció d'excursionisme (SECAE) s.e@caesplugui.org -
* El telèfon de la cursa només estarà disponible al mateix temps que s'obri el termini per inscriures a la cursa i fins a dues setmanes despres.